Välkomna Alla Löabloggare!

Löa Skola och Förskola - i ekonomisk kris!!!

Under söndagseftermiddagen samlades ett 50-tal personer, föräldrar, delar av skolstyrelsen för Löa Skola ekonomiska förening, nuvarande rektor för skolan, personalrepresentanter, samt engagerade löabor, för att få fördjupad information om bakgrund, nuläge, och planerna framåt, och för att hjälpa till att lösa ”Krisen i Löa Skola och Förskola”. Krisen består i ett negativt ekonomiskt läge, som pågått sedan 2016, och som man såklart arbetat med för att lösa sedan dess. Dessvärre utan varaktig framgång, varför man nu väljer att berätta öppet om problemen, och framför allt, be om hjälp, från föräldrar, personal, byföreningar och bybor.

Mötet var utformat till ett kreativt möte, där deltagarna fick bidra med sina åsikter, funderingar och lösningar på problemen. Det levererades många bra idéer och förslag på vad som kan göras inom verksamheten, och frågan kom upp om även andra byföreningar kan bidra på något sätt. Även de enskilda individuella resurserna, i form av tid, material eller specialkunskap, inventerades. Och allt som kom fram på mötet står nu fritt att tas tillvara av den kreativa skolledningen! Nu kavlar vi upp ärmarna och hjälper till, så att skolan kan fortsätta vara stoltheten i byn, ”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något!” - TACK på förhand Löa!

Foto: S. Forsberg, U. Ringvall o L. Ardesjö


Läs gärna Bakgrund & Bloggregler! Tidigare inlägg och kommentarer hittar du under kategorier/arkiv.(Klicka på små bilder för visning i större format). Kontakt: loabloggen@outlook.com